Педагогічні працівники школи 1 вересня 2014  працюють над реалізацією науково-методичної проблеми  «Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій».

Спланована  поетапна робота над новообраною проблемою, розроблено технології її реалізації.

  Методична робота у 2014-2015 н. р. спрямувана  на вирішення таких завдань:

  • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом організації роботи факультативів, курсів за вибором, гурткової роботи;
  • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
  • організація науково-дослідницької роботи учнів;
  • залучення учнів до навчання у МАНум;
  • забезпечення ефективної роботи шкільних методичних об’єднань;
  • забезпечення ефективної роботи творчих груп та майстер-класу 

 

Аналіз роботи школи за 2013-2014 навчальний рік

 

У 2013-2014 навчальному році робота педагогічного колективу здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти,  Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі.

Навчальний заклад у поточному році працював за типовим навчальним планом для  загальноосвітніх навчальних закладів  з українською  мовою  навчання   з  вивченням двох іноземних мов, що   передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. Інваріантна складова навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту

Якість загальної середньої освіти забезпечено через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану .

У старшій школі вже два роки відбувається реалізація Концепції профільного навчання – запроваджено профілі «Іноземна філологія» та «Інформаційно-технологічний профіль». Інваріантна частина плану відповідає Додаткам  9, 13.

 В 11 класі завершено  навчання за профілем «Іноземна філологія», а в  10 класі  у групах додатково було виділено години для вивчення предметів профілю «Іноземна філологія» та предметів «Інформаційно-технологічного профілю».

Для покращення засвоєння учнями практичних навичок володіння  персональним комп’ютером проводиться поділ класу на групи  при  вивченні інформатики.

Середня  наповнюваність класів близько 19.7 учнів. Тривалість  уроків встановлено  відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

 

Згідно мережі класів поточний  навчальний рік закінчили 375 учнів , що в порівнянні з минулим роком на 2 осіб менше.

ДЕТАЛЬНІШЕ за посиланням: /analiz_za_2014.doc