План роботи

 Основні напрямки роботи:

створення теоретичного банку даних з відповідної проблеми;

·                                
розробка нових моделей організації освітнього процесу, проектів, рекомендацій;

·                                
проведення педагогічних досліджень і формування аналітичних висновків про інноваційні напрямки розвитку освіти;

·                                
узагальнення досвіду роботи членів
творчої групи та захист напрацювань;

·                                
поглиблене вивчення методів та прийомів розвитку інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів;

·                                
апробація напрацьованих рекомендацій.


І засідання

Тема: Сучасний урок: пошуки, проблеми, знахідки.

1.                             Педагогічний діалог: 

·                                 Шляхи вдосконалення структури сучасного уроку. Як підвищити якість і ефективність уроку.

·                                 Як зробити урок джерелом радісної і натхненної праці учнів?

2.                             Обговорення та затвердження плану роботи.Робота між засіданнями

1.                             Опрацювання літератури з проблеми.

2.                             Складання індивідуальних програм професійного саморозвитку.

3.                             Консультація „З питань користування комп’ютером”.
ІІ засідання.

Тема: Інтерактивні методи навчання в практиці викладання предметів з базових дисциплін.

1.                             Методичний діалог „Інтерактивні вправи на уроках”.

2.                             Поповнення теоретичної бази даних. Огляд науково-методичної літератури.

3.                             Практичне заняття. Моделювання інтерактивних методів навчання.Робота між засіданнями

1.                             Апробація інтерактивних методів.

2.                             Підготуватися до круглого столу „Проблемно-пошуковий метод як засіб розвитку інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів”.

3.                             У творчій лабораторії вчителів вищої кваліфікаційної категорії

ІІІ засідання.

Тема: Розвиток інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей школярів.

1.                             Диспут „Як розвивати в учнів пізнавальний інтерес?”.

2.                             Круглий стіл „Проблемно-пошуковий метод як засіб розвитку інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів”.

3.                             Практичне заняття з використанням диференційованого дидактичного матеріалу для розвитку інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів на уроках в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.Робота між засіданнями.

1.                             Впровадження в практичну діяльність проблемно-пошукового методу навчання.

2.                             Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів з метою професійного удосконалення, вироблення оптимальних форм і методів роботи.

3.                             Конкурс методичних розробок уроків „Мій кращий урок”.

 IV засідання.

Семінар-практикум „Навчально-методичне забезпечення уроків з використанням комп’ютерних технологій”.

1.                             Теоретична частина.
Підготовка вчителя до використання комп’ютера в навчальному процесі.

2.                             Практичне заняття.
Перегляд та порівняльний аналіз уроків з використанням комп’ютерних технологій.


Робота між засіданнями.

 

1.     Змоделювати урок з використанням комп’ютерних технологій.

2.     Виставка в шкільній бібліотеці „Інноваційні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу”.